Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εξής:
Χριστόδουλος Λάσπος
Μαρίνος Τιμοθεόυ  
Βάσος Χριστοφόρου
Μιχάλης Χριστοδουλίδη
Δέσπω Αλεξάνδρου
Χριστάκης Τιμοθέου  
Μιχάλης Μιχαήλ 

Κοσμάς Κοσμά
Μάρω Τσιαμπάζη
Γιώργος Βασιλειάδη
Κώστας Κακόψητο 
Πρόεδρο
Αντιπρόεδρο
Γραμματέα
Ταμία
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Download the complete list of members